Medlemmer

Datastuen-Langeland


Medlemmer af foreningen Datastuen-Langeland

Kontingent

65,00 kr. årligt.Kursus 25 kr pr gang


Ikke medlemmer betaler 75,00 kr. pr gang.Kursus 1, 12 x  kr. 200,00 for medlemmer

Kursus 2, 12 x kr. 100,00 for medlemmer

ved begge kursus


ved kalenderåret

kursusgebyr kr. 200,00

minus kontingent kr.65

kr.135


Datastuen-Langeland: Frivillighedscenteret Fredensvej  1 5900 Rudkøbing

            Konto: 5630 7562845075

CVR: 36585447